جستجو
banner

سنگ مصنوعی کورین آتیستون

banner

سنگ کورین آتیستون (Atistone Solid Surface) 

شرکت بهینه ساخت الوند تحت نظارت شرکت MC2=Consulting از کشور اسپانیا تولید شد و تولیدات خود را از سال 1388 تحت برند آتیستون به

بازار عرضه نمود.

شرکت سنگ کورین آتیستون محصولات خود را در هفت گروه تولید می کرد که این تولیدات هرکدام دارای شاخصه و قیمت خاص

خود بودند. 

در حال حاضر کارخانه سنگ مصنوعی آتیستون تنها 6 کد از محصولات خود را تولید میکند که شامل مجموعه پرمیوم و در گروه aw رگه دارها

میباشد.

این در حالیست که بقیه کارخانجات تولید سنگ کورین کشورمان از نوع رگه دار تولید نمیکنند.

برای خرید،استعلام قیمت و موجودی یا اجرای انواع صفحه کورین آتیستون با شماره واتساپ زیر در تماس باشید.

09123202556

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سنگ مصنوعی کورین آتیستون کد AW 528

قیمت فروش سنگ مصنوعی آتیستون براساس هر ورق (شیت) محاسبه می شود. قیمت اجرا بر اساس متر طول محاسبه می شود.
6,100,000 تومان

سنگ مصنوعی کورین آتیستون کد AW 817

قیمت فروش سنگ مصنوعی آتیستون براساس هر ورق (شیت) محاسبه می شود. قیمت اجرا بر اساس متر طول محاسبه می شود.
6,100,000 تومان

سنگ مصنوعی کورین آتیستون کد AW 948

قیمت فروش سنگ مصنوعی آتیستون براساس هر ورق (شیت) محاسبه می شود. قیمت اجرا بر اساس متر طول محاسبه می شود.
6,100,000 تومان

سنگ مصنوعی کورین آتیستون کد AW178

قیمت فروش سنگ مصنوعی آتیستون براساس هر ورق (شیت) محاسبه می شود. قیمت اجرا بر اساس متر طول محاسبه می شود.
6,100,000 تومان

سنگ مصنوعی کورین آتیستون کد AW198

قیمت فروش سنگ مصنوعی آتیستون براساس هر ورق (شیت) محاسبه می شود. قیمت اجرا بر اساس متر طول محاسبه می شود.
6,100,000 تومان

سنگ مصنوعی کورین آتیستون کد AW227

قیمت فروش سنگ مصنوعی آتیستون براساس هر ورق (شیت) محاسبه می شود. قیمت اجرا بر اساس متر طول محاسبه می شود.
6,100,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AP015

توقف تولید
2,448,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL100

کد AL100
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL110

کد AL110
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL160

کد AL160
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL170

کد AL170
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL190

کد AL190
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL270

کد AL270
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL280

کد AL280
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL290

کد AL290
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL370

کد AL370
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL550

کد AL550
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL900

کد AL900
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL911

کد AL911
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AL930

کد AL930
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM115

کد AM115
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM120

کد AM120
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM130

کد AM130
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM141

کد AM141
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM210

کد AM210
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM260

کد AM260
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM263

کد AM263
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM450

کد AM450
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM460

کد AM460
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM821

کد AM821
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM931

کد AM931
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AM941

کد AM941
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 140

کد AT 140
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 144

کد AT 144
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 145

کد AT 145
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 146

کد AT 146
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 147

کد AT 147
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 148

کد AT 148
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 150

کد AT 150
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 151

کد AT 151
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 211

کد AT 211
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 251

کد AT 251
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 252

کد AT 252
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 285

کد AT 285
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 286

کد AT 286
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 311

کد AT 311
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 330

کد AT 330
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 380

کد AT 380
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 451

کد AT 451
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 470

کد AT 470
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 480

کد AT 480
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 511 -

کد AT 511
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 520

کد AT 520
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 810

کد AT 810
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 825

کد AT 825
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 925

کد AT 925
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 926

کد AT 926
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 935

کد AT 935
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AT 955

کد AT 955
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP010

کد AP010
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP011

کد AP011
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP012

کد AP012
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP013

کد AP013
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP016

کد AP016
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP017

کد AP017
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP018

کد AP018
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP019

کد AP019
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP020

کد AP020
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP024

کد AP024
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP025

کد AP025
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP026

کد AP026
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP027

کد AP027
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP030

کد AP030
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کد AP035

کد AP035
تماس برای قیمت

سنگ کورین آتیستون کدAP037

کدAP037
تماس برای قیمت

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 2,058,000 تومان بیشترین: 6,100,000 تومان
ريال2058000 ريال6100000
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display