جستجو

ریل کشو

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

براکت نگهدارنده دیواره شیشه ای ریل تاندم باکس بلوم

براکت نگهدارنده دیواره شیشه ای ریل تاندم باکس بلوم Blum Z36H00G 02
76,000 تومان

دیواره دوبل فلزی 500 میلیمتر بلوم

دیواره دوبل فلزی 500 میلیمتر بلوم Blum BOXSIDE 500mm
145,000 تومان

ريل تلسکوپي ساده 50cm دکو

ريل تلسکوپي ساده 50cm دکو Deco BB4508 50cm
تومان

ریل 30 کیلویی

ریل 30 کیلویی
24,725 تومان

ریل 30 کیلویی کوتاه تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 30 کیلویی کوتاه تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum TANDEMBOX intivo M height drawer
808,000 تومان

ریل 40 کیلویی 500 میل لگرا باکس سری M بلوم

ریل 40 کیلویی 500 میل لگرا باکس سری M بلوم Blum LegraBox Drawer M
945,000 تومان

ریل 40 کیلویی 500 میل لگرا باکس مخفی سری M بلوم

ریل 40 کیلویی 500 میل لگرا باکس مخفی سری M بلوم Blum LegraBox Inner drawer M
1,210,000 تومان

ریل 50 کیلویی با دیواره فلزی تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 50 کیلویی با دیواره فلزی تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum TANDEMBOX intivo drawer
999,000 تومان

ریل 50 کیلویی با شیشه کریستال تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 50 کیلویی با شیشه کریستال تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum TANDEMBOX intivo drawer
1,135,000 تومان

ریل 50 کیلویی زیر سینکی با دیوار فلزی تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 50 کیلویی زیر سینکی با دیوار فلزی تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum intivo Sink cabinet D height
1,328,000 تومان

ریل 50 کیلویی زیر سینکی با دیواره شیشه ای تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 50 کیلویی زیر سینکی با دیواره شیشه ای تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum intivo Sink cabinet Drawer
1,387,000 تومان

ریل 50 کیلویی سوپر مارکتی با دیواره شیشه ای تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 50 کیلویی سوپر مارکتی با دیواره شیشه ای تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum intivo interior roll out D height
1,445,000 تومان

ریل 50 کیلویی سوپر مارکتی با دیواره فلزی تاندم باکس اینتیوو بلوم

ریل 50 کیلویی سوپر مارکتی با دیواره فلزی تاندم باکس اینتیوو بلوم Blum intivo interior roll out D height
1,287,000 تومان

ریل 70 کیلویی 500 میل لگرا باکس سری C بلوم

ریل 70 کیلویی 500 میل لگرا باکس سری C بلوم Blum LegraBox High fronted pull out C
995,000 تومان

ریل آرام بند DWD XP طول 500 میل با میله گالری گراس

ریل آرام بند DWD XP طول 500 میل با میله گالری گراس Grass DWD XP
425,000 تومان

ریل آرام بند DWD XP طول 500 میل کوتاه گراس

ریل آرام بند DWD XP طول 500 میل کوتاه گراس Grass DWD XP
395,000 تومان

ریل آرام بند دایناموو با نمایش کامل 500 میل گراس

ریل آرام بند دایناموو با نمایش کامل 500 میل گراس Grass Dynamoov full extension drawer
285,000 تومان

ریل آرام بند کلاسیک سری نووا پرو 500 میل با میله گالری گراس

ریل آرام بند کلاسیک سری نووا پرو 500 میل با میله گالری گراس Grass Nova Pro Classic Drawer H90 with rectangular railing
540,000 تومان

ریل آرام بند کلاسیک سری نووا پرو 500 میل کوتاه گراس

ریل آرام بند کلاسیک سری نووا پرو 500 میل کوتاه گراس Grass Nova Pro Classic Drawer H90
490,000 تومان

ریل باتم مانت (مخفی) 500 میلی فول B205 فانتونی

ریل باتم مانت (مخفی) 500 میلی فول B205 فانتونی Fantoni Bottom mount
200,000 تومان

ریل باتم مانت (مخفی) سینکرونایز 500 میلی فول B220 فانتونی

ریل باتم مانت (مخفی) سینکرونایز 500 میلی فول B220 فانتونی Fantoni Bottom mount Series synchronise
240,000 تومان

ریل باتم مانت (مخفی) فشاری 500 میلی نیمه فول B215 فانتونی

ریل باتم مانت (مخفی) فشاری 500 میلی نیمه فول B215 فانتونی Fantoni Bottom mount Series P20
110,000 تومان

ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق 500 میلی B410 فانتونی

ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق 500 میلی B410 فانتونی
600,000 تومان

ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق 500 میلی B510 فانتونی

ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق 500 میلی B510 فانتونی
600,000 تومان

ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق 500 میلی B405 فانتونی

ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق 500 میلی B405 فانتونی
500,000 تومان

ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق 500 میلی B010 فانتونی

ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق 500 میلی B010 فانتونی
440,000 تومان

ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق 500 میلی B005 فانتونی

ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق 500 میلی B005 فانتونی
340,000 تومان

ریل پاکت دور 500 میلی متری بلوم

ریل پاکت دور 500 میلی متری بلوم Blum Pocket Door
تومان

ریل تاندم 510mm بدون قفل با بلوموشن بلوم

ریل تاندم 510mm بدون قفل با بلوموشن بلوم Blum TANDEM 510B Single extension
195,000 تومان

ریل تاندم 510mm بدون قفل بدون بلوموشن بلوم

ریل تاندم 510mm بدون قفل بدون بلوموشن بلوم Blum TANDEM 510 Single extension
165,000 تومان

ریل تاندم باکس 30 کیلویی 500mm کوتاه بلوم

ریل تاندم باکس 30 کیلویی 500mm کوتاه بلوم Blum TANDEMBOX 30Kg Drawer M
470,000 تومان

ریل تاندم باکس 50 کیلویی 500mm با گالری بلوم

ریل تاندم باکس 50 کیلویی 500mm با گالری بلوم Blum TANDEMBOX 50Kg Drawer D
490,000 تومان

ریل تاندم فشاری 500 میلیمتری بلوم

ریل تاندم فشاری 500 میلیمتری بلوم Blum Tip On for Tandem 500 mm
445,000 تومان

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه آرامبند B325 فانتونی

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه آرامبند B325 فانتونی Fantoni Drawer Slide B320 Series
تومان

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه ساده B305 فانتونی

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه ساده B305 فانتونی Fantoni Ball Bearing Drawer Slide
تومان

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه فندی

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه فندی Fendi Drawer Slide
تومان

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه کششی B315 فانتونی

ریل تلسکوپی 500 میلیمتری سه تکه کششی B315 فانتونی Fantoni Drawer Slide B310 Series
تومان

ریل تلسکوپی آرامبند 50cm دکو

ریل تلسکوپی آرامبند 50cm دکو Deco BB4548 50cm
تومان

ریل تلسکوپی مگنتی (فشاری) 50cm دکو

ریل تلسکوپی مگنتی (فشاری) 50cm دکو Deco BB4548 50cm
تومان

ریل تلسکوپی کششی 50cm دکو

ریل تلسکوپی کششی 50cm دکو Deco BB4518 50cm
تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه

ریل ساچمه ای سه تیکه
تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه

ریل ساچمه ای سه تیکه
تومان

ریل ساچمه ای فیکس

ریل ساچمه ای فیکس
تومان

ریل سوپر مارکتی 500mm با گالری تاندم باکس بلوم

ریل سوپر مارکتی 500mm با گالری تاندم باکس بلوم Blum TANDEMBOX Larder unit
740,000 تومان

ریل مدل 2015

ریل مدل 2015
24,725 تومان

ریل کشو مخفی تاندم باکس 500mm بلوم

ریل کشو مخفی تاندم باکس 500mm بلوم Blum TANDEMBOX Inner drawer
655,000 تومان

وسایل دو کشو برقی بلوم

وسایل دو کشو برقی بلوم Blum SERVO DRIVE for TandemBox
تومان

کشو زیرسینکی کوتاه تاندم باکس بلوم

کشو زیرسینکی کوتاه تاندم باکس بلوم Blum Sink cabinet M height
تومان

ریل تاندم باکس 1 میله

ریل تاندم باکس گالری بلند 1 میله ; ساخت کشور چین
385,000 تومان

ریل تاندم باکس گالری بلند

ریل تاندم باکس گالری بلند 2 میله ; ساخت کشور چین
407,000 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه 70 سانت

ساخت کشور چین
625 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 35 میلی متر

ساخت کشور ایران
340 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 35 میلی متر

ساخت کشور ایران
340 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 42 میلی متر

ساخت کشور ایران
435 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 42 میلی متر

ساخت کشور چین
560 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 45 میلی متر

ساخت کشور ایران
465 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 45 میلی متر

ساخت کشور چین
600 تومان

ریل ساچمه ای سه تیکه عرض 45 میلی متر

ساخت کشور ایران
465 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: تومان بیشترین: 1,445,000 تومان
ريال0 ريال1445000
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display