جستجو

صفحه کابینت

صفحه کابینت در سه ضخامت مختلف به شرح زیر قابل تولید می باشد
  صفحه کابینت به ضخامت ۳۲ میل
صفحه کابینت به ضخامت ۴۸ میل
صفحه کابینت به ضخامت ۶۴ میل
این صفحات کابینت تماماً از ام دی اف درجه یک تایلند (وانا چای و …) و یا ام دی اف درجه یک مالزی تولید می گردد. صفحه کابینت دو لب جهت استفاده در کابینت و مکانهایی که از دو سو آزاد باشند، این صفحات در طول ۴۱۰ سانتیمتر و۳۶۰سانتیمتر و عرضهای متنوع از۶۰ سانت الی ۹۰ سانت در ضخامت ۳۲ , ۶۴,۴۸میل قابل سفارش و تولید می باشد. روکش کلیه صفحه کابینت تولیدی این مجموعه متعلق به شرکت ترکیه می باشد. صفحه کابینت یک لب جهت استفاده در کابینت و مکانهایی که از یک سو به دیوار ختم میشوند قابل استفاده می باشد
.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

اچ پی ال کد 4341

کد 4341
875,000 تومان

اچ پی ال کد 4342

کد 4342
875,000 تومان

اچ پی ال کد 4346

کد 4346
875,000 تومان

اچ پی ال کد 4349

کد 4349
875,000 تومان

اچ پی ال کد 500

کد 500 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 502

کد 502 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 503

کد 503 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 504

کد 504 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 505

کد 505 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 506

کد 506 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 507

کد 507 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 508

کد 508 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 509

کد 509 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 510

کد 510 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 603

کد 603 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 604

کد 604 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 605

کد 605 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 606

کد 606 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 607

کد 607 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 608

کد 608 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 609

کد 609 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد 610

کد 610 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد601

کد601 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

اچ پی ال کد602

کد602 IMEX گروه Z
1,037,500 تومان

سایلستون ocean jasper

ناموجود
تومان

سایلستون charcoal soap

ناموجود
تومان

سایلستون eternal_marquina

ناموجود
تومان

سایلستون eternal_marquina

ناموجود
تومان

سایلستون -istmo

ناموجود
تومان

سنگ کوارتز سایلستون istmo

ناموجود
تومان

سنگ کوارتز سایلستون serena

ناموجود
تومان

سنگ کورین آتیستون کد AP015

کد AP015
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL100

کد AL100
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL110

کد AL110
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL160

کد AL160
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL170

کد AL170
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL190

کد AL190
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL270

کد AL270
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL280

کد AL280
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL290

کد AL290
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL370

کد AL370
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL550

کد AL550
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL900

کد AL900
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL911

کد AL911
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AL930

کد AL930
2,058,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM115

کد AM115
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM120

کد AM120
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM130

کد AM130
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM141

کد AM141
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM210

کد AM210
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM260

کد AM260
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM263

کد AM263
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM450

کد AM450
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM460

کد AM460
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM821

کد AM821
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM931

کد AM931
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AM941

کد AM941
1,858,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 240

کد AS 240
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 250

کد AS 250
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 261

کد AS 261
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 310

کد AS 310
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 360

کد AS 360
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 510

کد AS 510
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 530

کد AS 530
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 711

کد AS 711
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 920

کد AS 920
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS 921

کد AS 921
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS220

کد AS220
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS225

کد AS225
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AS230

کد AS230
1,798,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 140

کد AT 140
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 144

کد AT 144
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 145

کد AT 145
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 146

کد AT 146
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 147

کد AT 147
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 148

کد AT 148
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 150

کد AT 150
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 151

کد AT 151
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 211

کد AT 211
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 251

کد AT 251
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 252

کد AT 252
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 285

کد AT 285
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 286

کد AT 286
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 311

کد AT 311
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 330

کد AT 330
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 380

کد AT 380
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 451

کد AT 451
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 470

کد AT 470
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 480

کد AT 480
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 511 -

کد AT 511
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 520

کد AT 520
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 810

کد AT 810
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 825

کد AT 825
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 925

کد AT 925
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 926

کد AT 926
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 935

کد AT 935
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AT 955

کد AT 955
2,398,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW 528

کد AW 528
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW 817

کد AW 817
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW 948

کد AW 948
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW117

کد AW 117
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW127

کد AW 127
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW167

کد AW 167
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW178

کد AW 178
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW198

کد AW 198
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW227

کد AW 227
2,748,000 تومان

سنگ کورین آتیستون کد AW232

کد AW 232
2,748,000 تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Mogul Prism Mp081

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Mogul Whithe Quartz MW087

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Pearl Austin PA504

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Pearl Brown PAB506

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Pearl Dream PD090

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Pearl Scenery PA505Pearl Austin

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Pearl Star PS091

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Shingl Poppy SP073

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Shingl Sketch SS062

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Shingle Chiffon SC064

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Shingle Cocoa SC075

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری Shingle Firenze SF074

ناموجود
تومان

سنگ کورین اسکیمار سری shingle Gold SG068

ناموجود
تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: تومان بیشترین: 15,500,000 تومان
ريال0 ريال15500000
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display