جستجو

کوارتز

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سنگ کوارتز سایلستون ocean jasper

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون charcoal soap

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون eternal_marquina

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون istmo

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون -istmo

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون serena

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

کوارتز توتم کد 1102

کد 1102-stella bianca-fine grain
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1103

کد 1103-Cosmos White Diamante
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1104

کد 1104-stella vison-fine grain
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1201

کد 1201
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1203

کد 1203-Stella Bianca
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1204

کد 1204-Stella Beige
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1205

کد 1205-Stella Marrone
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1207

کد 1207-Stella aurum
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 1209

کد 1209-Stella Rosso
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 2100

کد 2100-Stella cimarron
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 2203

کد 2203-Stella Nero
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 2208

کد autumn brown-2208
1,008,000 تومان

کوارتز توتم کد 2209

کد Black Galaxy-2209
1,008,000 تومان

کوارتز توتم کد 2300

کد 2300-Stella Vison
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 3201

کد 3201-Spirito di Sahara
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 3906

کد 3906-Zulu Mask
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 4100

کد 4100 -Polaris White
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 4101

کد 4101-Spice White
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 4218

کد 4218-Snow Flake
1,008,000 تومان

کوارتز توتم کد 4219

کد 4219-White Zirconium
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 4232

کد 4232-Bianco Murano
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 4233

کد 4233-Silky Ebur
966,000 تومان

کوارتز توتم کد 4236

کد 4236-Diamond Marfil
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 4700

کد 4700-Green Leave
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 4800

کد 4800-Mango
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 5300

کد 5300- Perla
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 5323

کد 5323- dark Perla
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 5600

کد 5600 -Nocte
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 5601

کد 5601-new naro
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 5901

کد 5901-Marrone
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 5903

کد 5903 – Brown
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 6106

کد 6106-Statuario Venato-Inspiration
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 6211

کد 6211-Dark royal botticion
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 6220

کد 6220-royal botticion-inspiration
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 6826

کد 6211-Dark royal botticion
1,290,000 تومان

کوارتز توتم کد 8118

کد 8118-alamo
1,008,000 تومان

کوارتز توتم کد 8224

کد 8224-jasper clay
1,008,000 تومان

کوارتز توتم کد 8226

کد 8226-macchiato
1,008,000 تومان

کوارتز توتم کد 8240

کد 8240-oyster shell
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 8297

کد 8927-Caramel sand
850,000 تومان

کوارتز توتم کد 8927

کد 8927-golden diamond
850,000 تومان

سنگ کوارتز سایلستون calacatta_gold سری PROJECT

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون -pacific

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون blanco-city

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون -pulsar

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان

سنگ کوارتز سایلستون tigris-sand

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تومان
فیلترها
Sort
display