جستجو

ام دی اف خام

ام دی اف خام چیست؟

ورق مسطح با سایز مشخص که از ترکیب و پرس ضایعات چوب یا پسماندهای کشاورزی با اوره فرمالدئید به دست می آید و هنوز روکش نشده را ام دی اف خام مینامند.

فیلترها
Sort
display