جستجو

طرح بوک مچ و فورمچ

سلیقه بسیاری از مخاطبان در استفاده از سنگ هایی با طرح بوک مچ و فورمچ است که با قرینه شکل ها و طرح های سنگ مرمر مصنوعی حالت های خاص تری به وجود آمده، زیبایی بیشتری را القاء می کند و بسیار چشم نواز است. 

در طبیعت ما به صورت بسیارنادر با این اشکال برخورد داریم و سنگ های طبیعی را به صورت دستی و با قرار دادن سنگ های هم شکل در کنار هم بوک مچ و فورمچ می کنیم. ولی ما در اینجا سنگ های مرمر مصنوعی را در طرح های فوق العاده بوک مچ و فور مچ و در انواع تونالیته های رنگی موجود داریم.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سنگ مرمر فورمچ کد 051

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 057

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 614

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 616

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 054

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 058

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 059

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 066

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 064

قیمت به ازای هر تخته سنگ محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 063

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 068

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 075

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 074

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 08

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 082

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر فورمچ کد 09

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان

سنگ مرمر بوک مچ کد 071

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
1,300,000 تومان
فیلترها
Sort
display